fbpx

Jegyigénylő munkatársak részére

Kérjük, regisztráljon, amennyiben iskolai munkatársként szeretné megtekinteni a 2023-as yoUDay Stadion Show-t. Minden munkatárs nevéhez további 3 jegyet lehet regisztrálni, kedvezményes 1490 Forintos áron, azaz maximum 4 jegyet. 

Jegyregisztráció

határidő: 2023. 09. 08. (péntek) 17 óra

Az igényelt jegyek átvétele személyesen történik az alábbiak szerint:

név és SZIG bemutatása és a jegyek vételárának kifizetése alapján

A jegyátvételi helyszínekről és időpontokról ezen az oldalon és e-mailben is tájékoztatjuk majd Önöket.

A yoUDay szervezői csapata

Adatkezelési tájékoztató a yoUDay rendezvényre iskolai munkatárs részére jegyvásárlás regisztrációval összefüggő adatkezelésekről


Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei


AdatkezelőDebreceni Egyetem Adatkezelő képviselőjeProf. Dr. Bács Zoltán kancellárSzékhelyDebrecen, 4032 Egyetem tér 1.E-mail címinfo@unideb.huTelefonszám+36 52 512 900 
 


Adatkezelésre vonatkozó jogszabályokA Debreceni Egyetem adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:


- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR).


- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény


- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 


 Az adatkezelő által végzett adatkezelésAz adatkezelés bemutatása és célja:


Az egyetem napja az összetartozásról és az önfeledt szórakozásról szól. Idén újra együtt köszönthetjük az új tanévet egy gigantikus tanévnyitó rendezvény keretében, melynek a Nagyerdei Stadion ad otthont. 


Az Egyetem lehetővé teszi az általa fenntartott középiskolákban dolgozó munkatársak számára is a részvételt és a kedvezményes jegyvásárlást az eseményre.


Az érdeklődők jegyvásárlás céljából regisztrálhatnak a https://youday.hu/jegyigenylo-diak/ felületen. A regisztráció során az Egyetem az alábbi adatkezelési tevékenységet végzi.


Kezelt adatok köre: munkatárs neve, telefonszáma, email címe, szektor, iskola, személyi igazolvány száma, igényelt jegyek száma


Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont: az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.


Az adatkezelés időtartama: az adatokat a Debreceni Egyetem a rendezvény megvalósításának végéig kezeli.


Hozzáféréssel rendelkezők köreA rendezvény szervezésével, a koordinálással és a feladat ellátásával megbízott munkatársak férhetnek hozzá az adatokhoz, akiket titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terhel. 


Adattovábbítás: A személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja a szervezetén kívülre


 Érintetti jogok és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok 


Tájékoztatáshoz való jog


A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érintett tájékoztatást kérhet a Debreceni Egyetem által kezelt személyes adatokról. 


Másolat kéréséhez való jog


A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a Debreceni Egyetem által kezelt személyes adatokról. 


Helyesbítéshez való jog


A GDPR 16. cikke alapján kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.


Korlátozáshoz való jog


Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 


- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a Debreceni Egyetem ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 


- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 


- a Debreceni Egyetem, mint adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 


- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk. 


Jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben az érintett megítélése szerint a Debreceni Egyetem adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

Shopping Basket